سبد خریدLIN500

2,400,000 ريال سالانه
 • فضا : ۵۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۱۰ گیگ
 • افزودن دامنه : ۲ عدد
 • تعداد ایمیل : ۵۰ عدد
 • تعداد دیتابیس : ۱ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۲ عدد
 • اکانت FTP : ۵ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN1000

4,800,000 ريال سالانه
 • فضا : ۱۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۲۰ گیگ
 • افزودن دامنه : ۵ عدد
 • تعداد ایمیل : ۱۰۰ عدد
 • تعداد دیتابیس : ۵ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۵ عدد
 • اکانت FTP : ۵ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN2000

6,800,000 ريال سالانه
 • فضا : ۲۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۲۵ گیگ
 • افزودن دامنه : ۱۰ عدد
 • تعداد ایمیل : ۲۰۰ عدد
 • تعداد دیتابیس : ۱۰ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۱۰ عدد
 • اکانت FTP : ۱۰ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN3000

7,800,000 ريال سالانه
 • فضا : ۳۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۳۰ گیگ
 • افزودن دامنه : ۱۰ عدد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد دیتابیس : ۱۰ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۱۰ عدد
 • اکانت FTP : ۱۰ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN5000

8,800,000 ريال سالانه
 • فضا : ۵۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۵۰ گیگ
 • افزودن دامنه : ۲۵ عدد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد دیتابیس : ۲۵ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۲۵ عدد
 • اکانت FTP : ۲۵ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN10000

12,500,000 ريال سالانه
 • فضا : ۱۰۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : ۱۰۰ گیگ
 • افزودن دامنه : ۳۰ عدد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد دیتابیس : ۳۰ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۳۰ عدد
 • اکانت FTP : ۳۰ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern

LIN20000

18,500,000 ريال سالانه
 • فضا : ۲۰۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • افزودن دامنه : ۵۰ عدد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد دیتابیس : ۵۰ عدد
 • تعداد پارک دامین : ۵۰ عدد
 • اکانت FTP : ۵۰ عدد
 • پشتیبانی PHP : دارد
 • کنتر پنل : Cpanel X3/ Paper Lantern